Warunki bezpieczeństwa – trzeba znać i stosować

Środowisko strzeleckie to świat, w którym obowiązują pewne zasady, zarówno te szczegółowo regulowane przepisami, jak i te niepisane. Lepiej wiedzieć jak się zachować, zamiast narażać się na chłodne przyjęcie ze strony bardziej doświadczonych kolegów.

Pamiętajmy, że na strzelnicy mamy do czynienia z bronią palną. Brawurowe i nieodpowiedzialne zachowanie czy nieznajomość zasad bezpieczeństwa mogą kosztować kogoś utratę zdrowia lub życia. Pocisk wystrzelony w niewłaściwym kierunku, przelatujący ponad kulochwytem, w zależności od rodzaju i kalibru broni, może pokonać jeszcze od kilkuset metrów do kilku kilometrów, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla osób i zwierząt znajdujących się na jego drodze.

PIERWSZA WIZYTA

Strzelcy są zazwyczaj bardzo życzliwi i chętnie „zarażają” innych swoją pasją, jednak ze względu na grasujących na leśnych strzelnicach „złomiarzy”, czasem nieufnie podchodzą do osób pojawiających się na terenie obiektu bez zaproszenia. Na sporej części strzelnic otwartych obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom postronnym, lepiej więc na pierwszą wizytę umówić się z kimś znajomym zapisanym do klubu. 

Strzelający mają ochronniki słuchu, które częściowo odcinają ich od odtoczenia. Obok zazwyczaj leży ich wyposażenie, broń, amunicja, więc podejście od tyłu i klepnięcie w ramię nie jest najlepszym pomysłem. Wystarczy zatrzymać się w pewnej odległości i głośniej powiedzieć „dzień dobry”, czekając na reakcję.

Jeżeli osoby strzelające nie życzą sobie obecności przypadkowych osób i poproszą o opuszczenie strzelnicy, należy to uszanować i spróbować innym razem. Zawsze można poprosić o informacje na temat miejskiego klubu strzeleckiego czy instruktora, z którym można się umówić aby zapoznać się z bronią.

Kkiedy na przedpolu rozstawione są cele metalowe osoby postronne są dla strzelających dodatkowym czynnikiem ryzyka w wypadku wystąpienia niekontrolowanego rykoszetu fragmentu płaszcza pocisku.

Bezwzględnie nie należy wchodzić na strzelnicę będąc po spożyciu alkoholu, nawet jeżeli było to jedno piwo na grillu u sąsiadów.

OBOWIĄZKOWE ŚRODKI OCHRONY

Ochrona oczu i uszu jest na strzelnicy obowiązkowa. Roli ochronnej nie spełniają okulary korekcyjne czy łuski lub kawałki chusteczki higienicznej upchane w uszach. Piankowe korki do uszu dostępne są w każdej aptece i kosztują ok. 3 złote za parę. Strzelnice komercyjne mają zazwyczaj na swoim wyposażeniu słuchawkowe ochronniki słuchu i okulary. Wybierając się na leśne strzelnice zawsze zabieram zapasowe ochronniki i jednorazowe zatyczki, na wypadek gdyby pojawili się niespodziewani goście.

REGULAMIN STRZELNICY

Na każdej strzelnicy znajduje się regulamin i należy go przeczytać. Znajdują się w nim ogólne regulacje oraz zasady, co wolno a czego nie, na danym obiekcie. Reguł tych należy przestrzegać. Tak samo jak poleceń prowadzącego strzelanie.

Na strzelnicy zawsze ktoś prowadzi strzelanie i należy słuchać  komend i zaleceń tej osoby. Nawet jeżeli wszyscy obecni na terenie obiektu posiadają pozwolenie na broń, to jeden z nich jest prowadzącym strzelanie. To on decyduje kiedy przerwać ogień i rozładować broń, aby można było podejść do tarcz i sprawdzić wynik lub wymienić je na nowe. Bez odpowiednich komend nie wolno samowolnie rozpoczynać strzelania lub wychodzić przed linię otwarcia ognia.

Nigdy nie należy manipulować przy broni jeżeli na przedpolu (na kierunku strzelania) znajdują się ludzie. Nie ma znaczenia to, że broń została trzy razy sprawdzona, jest bezpieczna i rozładowana – powinna pozostać w kaburze lub na stanowisku strzeleckim. Nie należy jej dotykać do czasu, kiedy wszyscy ponownie znajdą się po właściwej stronie linii otwarcia ognia, a prowadzący strzelanie wyda komendę: „można strzelać!”

PRZERWIJ OGIEŃ !

To najważniejsza komenda jaką trzeba znać. Zobowiązuje ona wszystkich strzelających do natychmiastowego przerwania strzelania i zorientowania się w zaistniałej sytuacji. Komendę „przerwij ogień” może wydać każda osoba znajdująca się na strzelnicy jeżeli zauważy coś, co może zagrozić życiu lub zdrowiu. Jako przykład sytuacji uzasadniającej wydanie takiej komendy można podać wychodzenie pocisków poza granice strzelnicy, pojawienie się na kierunku strzelania ludzi lub zwierząt, powstanie pożaru, a także nieodpowiednie zachowanie którejś z osób uczestniczących w strzelaniu.

NIE DOTYKAJ BRONI

Nigdy nie należy dotykać broni bez zgody i nadzoru osoby będącej w jej dyspozycji. Nawet po uzyskaniu zgody trzeba się upewnić co można a czego nie, zamiast od razu ustawiać się przed kolegą do zdjęcia, z lufą skierowaną w niewłaściwym kierunku i palcem (o zgrozo) na języku spustowym.

UNIWERSALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Tak jak napisałem wcześniej, każda strzelnica posiada swój własny regulamin, z którym obowiązkowo należy się zapoznać. To, że ktoś bywa codziennie na strzelnicy klubowej i zna jej regulamin jak przysłowiową własną kieszeń, nie zwalnia go z obowiązku zapoznania się regulaminem strzelnicy sąsiedniego klubu, który postanowił odwiedzić. Regulaminy, pomimo że zbliżone, różnią się czasem istotnymi szczegółami.

Poza regulaminami istnieją także uniwersalne zasady, które obowiązują zawsze i wszędzie, gdzie tylko mamy kontakt z bronią palną – te wypunktowane poniżej nadają się do zastosowań strzelnicowych jak i poza nią:

    • ZAWSZE I KAŻDYCH WARUNKACH  KONTROLUJ STATUS SWOJEJ BRONI

Zawsze należy wiedzieć, czy broń jest rozładowana i bezpieczna, czy też załadowana i gotowa do strzału. W razie jakiejkolwiek niepewności należy sprawdzić ponownie.

Dodatkowo należy pamiętać, że nigdy nie odkłada się załadowanej broni na stanowisku strzeleckim! Broń można odłożyć rozładowaną, z odłączonym magazynkiem i lufą skierowaną w kierunku pola tarczowego. W wypadku broni krótkiej, przed odłożeniem pistoletu, po odłączeniu magazynka, zamek blokujemy w tylnym położeniu.

Podczas zawodów (głównie tych statycznych) na wielu strzelnicach obowiązują flagi bezpieczeństwa. Jest to specjalna wkładka, najczęściej wykonana z polimeru w jaskrawym kolorze, którą wprowadza się do komory nabojowej broni. Część wystająca z komory na zewnątrz jest dla wszystkich informacją, że broń jest bezpieczna i rozładowana.

Jako prowizorycznych flag używa się często polimerowych linek do kosiarki w jaskrawych kolorach. Taką  flagę należy umieścić tak, aby w widoczny sposób wystawała z komory nabojowej broni poprzez okno wyrzutowe łusek. W wypadku pistoletu, dobrze jest jeżeli drugi koniec linki wystaje na kilka centymetrów od strony wylotu lufy. W ostateczności, prowizoryczną flagą może być nawet trytytka (polimerowa opaska do łączenia kabli).

Podczas zawodów dynamicznych na strzelnicach są wyznaczone strefy bezpieczeństwa „SAFETY” – miejsca oznaczone i bardzo często wygrodzone taśmą. Do dyspozycji w takiej strefie znajduje się zazwyczaj stół, gdzie można położyć futerał z bronią lub jej części, jeżeli zajdzie potrzeba przeczyszczenia lub doraźnej naprawy.

W strefie bezpiecznej możesz w wyznaczonym kierunku manipulować bronią, ćwiczyć bezstrzałowo, czyścić broń itd. Nie możesz jednak ładować magazynków, czy manipulować w żaden sposób magazynkami załadowanymi amunicją czy „zbijakami” (amunicją treningową).

 

    • NIGDY CELOWO NIE KIERUJ WYLOTU LUFY BRONI W STRONĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ, CZEGO NIE CHCESZ LUB NIE MOŻESZ ZNISZCZYĆ

Broń na strzelnicy powinna być przenoszona w dedykowanych futerałach lub kaburach. Będąc już na stanowisku strzeleckim wylot lufy należy kierować wyłącznie w stronę pola tarczowego, a podczas krótkich odpoczynków, w kierunku pola tarczowego z wylotem lufy pod kątem 45 stopni w dół (z palcem poza językiem spustowym!).

 

    • W 100% ZINDENTYFIKUJ SWÓJ CEL, ORAZ TO CO ZNAJDUJE SIĘ PRZED NIM, ZA NIM I W JEGO BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI

Chociaż  punkt ten bardziej odnosi się do użycia broni w warunkach bojowych, znajduje zastosowanie także na strzelnicy. Przed strzelaniem należy sprawdzić ustawienie pola tarczowego, upewniając się że każdy pocisk wystrzelony w stronę tarczy zostanie bezpiecznie przechwycony przez kulochwyt strzelnicy.

 

    • TRZYMAJ WYPROSTOWANY PALEC POZA JĘZYKIEM SPUSTOWYM, DOPÓKI PRZYRZĄDY CELOWNICZE NIE ZOSTANĄ ZGRANE NA CELU A DECYZJA O JEGO OSTRZELANIU (ZNISZCZENIU) DEFINITYWNIE PODJĘTA

Chyba najważniejszy podpunkt, z którym występuje najwięcej problemów. To trzeba naprawdę wziąć sobie do serca!

Chociaż bohaterowie filmów akcji notorycznie łamią tę zasadę, paradując na ekranie z palcem na języku spustowym, to dla każdego zawodowca pracującego z bronią jest jedynie oznaką, że podczas pracy nad filmem nie zadbano o zachowanie realizmu. Przykłady braku elementarnej wiedzy można niestety mnożyć bez końca (chociaż w ostatnim czasie da się zauważyć nieznaczną poprawę).

Wracając do strzelnicy strzelający musi pamiętać, że to przede wszystkim on odpowiada za bezpieczeństwo swoje i innych. Nikt nie jest na tyle szybki aby ocalić go przed, być możne tragiczną w skutkach, pomyłką. Nawet instruktor stojący tuż za plecami może nie zdążyć odpowiednio szybko zareagować.

STRZAŁ KONTROLNY

Właściwe oddanie strzału kontrolnego po zakończeniu strzelania jest nie mniej ważne. Nawet jeżeli broń została dwukrotnie dokładnie sprawdzona, strzał kontrolny powinno się oddać tak samo, jak podczas strzelania z użyciem amunicji – dokładnie – celując w tarczę. Ściany i sufity strzelnic krytych pełne są dziur i śladów, powstałych głównie w wyniku niedbale oddanych strzałów kontrolnych z „poprawnie rozładowanej” broni. Zmęczenie i rutyna dopadnie kiedyś każdego, a takie procedury jak celowany strzał kontrolny są ostatnim zabezpieczeniem przed wystąpieniem wypadku na strzelnicy. Poza tym mamy szansę wykonać idealne powtórzenie ściągnięcia języka spustowego bez naruszenia zgrania przyrządów celowniczych, co zawsze jest wartością dodaną, szczególnie że wiele osób trenuje bezstrzałowo bardzo niewiele lub wcale!